Od ove godine Vam nudimo nove usluge „Procjena utjecaja na okoliš proizvoda, procesa ili usluga“ (engl. LCA) te „Procjena troškova u čitavom životnom ciklusu proizvoda, procesa ili usluge" (engl. LCC).