Možemo stvoriti održiviji, čišći i sigurniji svijet birajući mudrije energetske opcije.

Energetsko upravljanje

Priprema energetskog programa

Cilj energetskog programa je identifikacija energetskog plana razvoja općine, grada ili regije. Energetski program omogućava odgovarajući održivi razvoj energetskog sektora, uključujući mjere potrošnje i način opskrbe energijom u skladu s energetskim politikama. Energetski program rezultira iz trenutne situacije i postavlja energetske i ekonomske ciljeve te prioritetna važna pitanja, kao što su: smanjenje potrošnje energije, pravilno upravljanje energetskom infrastrukturnom, provedba projekata koji doprinose energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, osiguravanje pouzdane, sigurne, racionalne i konkurentne opskrbe energijom, provedba učinkovitih organizacijskih oblika i slično.

Energetski menadžer

Energetski menadžer je odgovoran za provedbu energetskog programa na lokalnoj i regionalnoj razini ili u tvrtkama. Opći zadaci energetskog menadžera su kontinuirani pregled i provedba aktivnosti u cilju smanjenja potrošnje energije, priprema materijala i vođenje razvoja, osiguravanje pravilnog upravljanja energetskom infrastrukturom, pružanje i provođenje učinkovitih organizacijskih oblika, izrada prijedloga za analizu i dizajn energetskih potreba i osiguravanje odabranih energetskih prenositelja, praćenje provedbe i učinaka provedenih mjera, sudjelovanje u svim investicijskim odlukama vezanih za energetiku, i slično.

Energetski pregled

Energetski pregled javnih, stambenih i poslovnih zgrada je kompilacija podataka o trenutačnoj i prethodnoj potrošnji energije i troškovima energije isporučene određenoj zgradi. To je osnova za daljnje odluke o mogućoj energetskoj sanaciji zgrada ili usvajanje mjera kojima se može smanjiti trenutna potrošnja energije u zgradi. Energetski pregled uključuje analizu postojeće ovojnice zgrade, uključujući i termografski pregled.

Termografski pregled

Kod termografskog pregleda uzimamo temperaturu površine i definiramo prijenos topline kroz različite materijale. Provodimo termografske preglede zgrada i mehaničkih instalacija te otkrivamo curenja hidro izolacija, kao i instalacija za vodu i grijanje.

Studije izvodljivosti alternativnih energetskih sustava

Studija izvodljivosti je dokument koji pruža investitoru preliminarne informacije o opcijama, mogućnostima i opravdanosti provedbe pojedinih projekta opskrbe energijom. Fokus je prvenstveno na izvodljivosti naprednih energetskih sustava za grijanje i/ili hlađenje u javnim, stambenim i poslovnim zgradama, poput sustava daljinskog grijanja.

Savjetovanje i provedba alternativnih energetskih sustava

Alternativni energetski sustav podrazumijeva bilo koji učinkoviti sustav pridobivanja korisne energije za krajnju uporabu u zgradama, uključujući struju, toplinu ili hlađenje. Također, alternativni sustavi iskorištavaju obnovljive izvore energije, posebice energiju biomase te solarnu i geotermalnu energiju.

Ugljični otisak

Poduzeća širom svijeta rade izvještaje o emisijama koje su rezultat njihovih aktivnosti kako bi zadovoljile regulatorne ili dobrovoljne zahtjeve te smanjile troškove, optimizirale poslovne procese, odnosno poboljšale ugled svog branda. Jedna od čestih metoda za mjerenje emisija je metoda ugljičnog otiska. Envirodual priprema izvješća usklađena s međunarodno priznatim standardima. Ugljični otisak se može koristiti kao dio DOP izvješća i može pomoći u formuliranju strategije i identificiranju poslovnih prilika u niskougljičnoj ekonomiji.

SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) je ključni dokument u kojem potpisnici Sporazuma gradonačelnika navode načine postizanja ciljanog smanjenja emisije CO2 do 2020 godine. Akcijski plan pruža aktivnosti i mjere za postizanje ciljeva, ali i vremenski plan te odgovornosti za provedbu.
Usluga pripreme plana uključuje:

  • formiranje dugoročne održive strategije i vizije za razvoj grada/općine;

  • prikaz polaznih emisija u gradu/općini;

  • raspored osoblja za praćenje provedbe mjera;

  • pomoć kod javnih rasprava;

  • sudjelovanje u koordinaciji s dionicima.

Sporazum gradonačelnika je europski pokret u kojem sudjeluju lokalne i regionalne vlasti, a koje su se dobrovoljno opredijelile za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije na svojim područjima.

CAMP

CAMP™ je online softver za ugljični menadžment dizajniran za potrebe mjerenja, praćenja, prijave i upravljanja emisijama stakleničkih plinova tijekom vremena u pojedinoj organizaciji. CAMP obuhvaća sveobuhvatno prikupljanje podataka o emisijama, izračun i vizualizaciju rezultata, kao i informacije za izvješća usklađena s glavnim sustavima izvješćivanja.

Ugljično računovodstvo može biti složeno i vremenski zahtjevno. CAMP omogućuje sustavno i troškovno učinkovito mjerenje i izvještavanje o organizacijskim emisijama i omogućuje razvoj strategije za smanjenje emisija. Ukoliko organizacije ne provode točna i dosljedna mjerenja svojih emisija, one riskiraju donošenje pogrešnih poslovnih odluka. CAMP eliminira podatke i modelira rizike te daje dosljedne i pouzdane rezultate koji se mogu koristiti za unutarnja i vanjska izvještavanja. Fleksibilna struktura alata omogućuje upravljanje složenim organizacijskim strukturama i može se prilagoditi kako bi se zadovoljile različite potrebe.