Nije dovoljno imati visoku kvalitetu - potrebno je i upravljati njome.

Implementacija ISO standarda

Implementacija ISO 9001

Standard specificira zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom kojim organizacija treba pokazati svoju sposobnost dosljedne realizacije proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjivih propisa te ima za cilj poboljšanje zadovoljstva kupaca putem učinkovite primjene sustava, uključujući i procese za stalno poboljšanje sustava i osiguravanje usklađenosti prema kupcima i mjerodavnim regulatornim zahtjevima (SIST EN ISO 9001).

Implementacija ISO 14001

ISO 14001 je međunarodni standard za sustave upravljanja okolišem koji uključuje upravljanje ekološkim aspektima proizvodnje ili uslužne djelatnosti. ISO 14001 standard je jedan od najvažnijih alata koji koriste organizacije diljem svijeta kako bi odgovorile na izazove koje svojim aktivnostima postavljaju u odnosu na okoliš. Cilj standarda je očuvanje okoliša i prikladnih životnih uvjeta za buduće generacije. Fokus je na pravnoj usklađenosti, učinkovitosti korištenja resursa i sprječavanju onečišćenja okoliša. Standard definira predanost organizacije ka stalnom poboljšanju zaštite okoliša. On također predstavlja standard za organizaciju visokog ugleda, implementaciju najboljih praksi, usklađenost s operativnim standardima , zakonodavstvom i društvenom odgovornošću.

Implementacija ISO 50001

Cilj ISO 5001 je uspostava sustava i procesa unutar organizacije koji su potrebni za poboljšanje energetske učinkovitosti. Sustavno energetsko upravljanje dovodi do smanjenja troškova energije i smanjenja emisije stakleničkih plinova.


Norma utvrđuje zahtjeve i omogućuje organizacijama razvoj i implementaciju politika i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim energetskim aspektima.

EHS pregledi

Zbog povećanog interesa dionika u evidencije o ekološkim, zdravstvenim i sigurnosnim učincima pojedinog poduzeća, EHS je odgovarajući alat za pridobivanje potrebnih informacija. Provodimo EHS preglede kako bi utvrdili regulativnu usklađenost kao i dobili informacije o efektivnosti upravljačkih sistema, prilika za smanjenjem troškova i mogućnostima kontinuiranog unaprjeđenja.