Planiranje bez akcije je uzaludno, akcija bez planiranja je kobna

Investicijska dokumentacija

Poslovni plan

Ako planirate pokrenuti posao bez plana, to znači da sigurno planirate neuspjeh. Poslovni plan u svom sadržaju razmatra tržišne, tehničke i financijske aspekte predložene poslovne ideje.

Investicijska studija

Investicijska studija prikazuje poslovne projekcije određenog projekta. Takav dokument je potreban u slučaju većih projekata. Investicijska studije je detaljniji poslovni plan.

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi

Studija izvodljivosti je namijenjena detaljnom ispitivanju izvodljivosti složenih investicijskih projekata s fokusom na tehničke, ekonomske, ekološke, financijske i socijalne aspekte. Svrha analize troškova i koristi je objasniti, opravdati i procijeniti šire društvene troškove i koristi investicijskih projekata.

Ciljevi analize troškova i koristi su slijedeći:

  • osigurati razumnost i ekonomičnost investicijskih projekata,

  • metodički dokumentirati projektne troškove i koristi,

  • pokazati troškove i koristi projekta kroz procijenjeni vijeka trajanja,

  • odrediti ostvarive alternative za projekt i odabrati najbolje rješenje.

Financijska analiza

Osnovna svrha financijske analize je izračun financijskih pokazatelja investicije i stvaranje konsolidirane financijske analize. Financijska analiza procjenjuje profitabilnost određenog investicijskog projekta.

Ekonomska analiza

Ekonomska analiza je dubinska financijska analiza koja u obzir uzima i društveno-ekonomske troškove i koristi investicijskog projekta.

Analiza osjetljivosti i rizika

Analiza osjetljivosti definira unutarnje i vanjske projektne kritične varijable. Analiza rizika prikazuje vjerojatnost pojave određene osjetljivosti i promjene.

Analiza "Value-for-money" u javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Utvrđivanje dobijene vrijednosti u odnosu na uložena sredstva (utvrđivanje "vrijednosti za novac"; eng. value for money, VfM) je primjena analitičkog postupka u okviru kojeg se kvantitativnim putem nastoji utvrditi da li je za porezne obveznike od veće koristi da se primjeni tradicionalni model investiranja u kome se javno tijelo pojavljuje u ulozi investitora, preuzimajući sve ili pretežan dio rizika javne investicije, ili im se više isplati da nabave uslugu od ponuđača iz privatnog sektora, prenoseći (alocirajući) većinu rizika na njega, kada je riječ o javno-privatnom partnerstvu (JPP).

Izračunati vrijednost za novac znači usporediti sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova (eng. Whole Life Costs, WLC) javne građevine po tradicionalnom (proračunskom) modelu i po JPP modelu.

Ova metodologija primjenjuje se na javno-privatno partnerstvo koje za predmet ima osiguravanje financiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja.