01.07.2015

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Oznake:

Rok: 
Do iskorištenja ili najkasnije do 31.12.2020.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Datum objave:

09.07.2015.

Rok za prijavu:

31.12.2020.

Dostupna sredstva:

50.000.000 kn

Visina sufinanciranja:

Od 75% do 95% ukupnih prihvatljivih troškova

Predmet javnog poziva

Energetska obnova zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja sa ciljem postizanja energetskih ušteda.

Prijavitelji

 • Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
 • Javne ustanove - vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i regionalne samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Prihvatljive aktivnosti

 • Energetska obnova javnih zgrada
  • Obnova ovojnice zgrade,
  • Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja,
  • Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE,
  • Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
  • Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
  • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
  • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe energetsko-arhitektonske funkcionalne cjeline,
  • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
  • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
 • Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije.

Prihvatljivi troškovi

 • Trošak energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja (mjere povećanja energetske učinkovitosti),
 • Trošak vezan uz nadzor građenja,
 • Trošak energetskog pregleda zgrade nakon energetske obnove,
 • Trošak energetskog certifikata zgrade nakon energetske obnove,
 • Troškovi informatičko – komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver/softver) koji su direktno povezani s provedbom projektnih aktivnosti,
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti vezani uz sufinanciranje projekta iz OPKK,
 • Trošak upravljanja projektom.

Visina sufinanciranja

Od 75% do 95% ukupnih prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove.

Visina sredstava

Visina potpore po projektu iznosi najmanje 30.000 kn do najviše 5.000.000 kn.

Više o natječaju pogledajte ovdje.