25.04.2016

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Oznake:

Rok: 
31.12.2017

Cilj trajnog poziva: novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja (know how).

Indikativni iznos financijskih sredstava: 53.200.000 HRK.

Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak dodjele (trajni poziv).

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća (uključujući novoosnovana poduzeća (en. start–up) i nova, izdvojena (en. spin–off) poduzeća).

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

  • komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja (i onih koje provode mala i srednja poduzeća samostalno i onih koji su kupljeni na tržištu) kroz poslovnu aktivnost;
  • transfer tehnologije, inovativnog razvoja novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa, a koji  mala i srednja poduzeća provode samostalno;
  • stjecanje, provjere i obrane patenata i druge nematerijalne imovine, provedba prava intelektualnog vlasništva;
  • angažiranje visoko kvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti;
  • savjetodavne i druge potporne usluge za inovacije, uključujući i savjetovanja za mala i srednja poduzeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i upravljanja.

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 500.000-15.000.000 HRK.

Intenzitet potpore: 50%.

Indikativni datum objave: 16.5.2016.

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com ili na broj telefona 099/60 95 000.