13.04.2016

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Rok: 
31.12.2017.

Objavitelj poziva:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Datum objave:

11.4.2016.

Otvoren do:

31.12.2017.

Visina sredstava:

50.624.027€

Opći cilj:

Opći cilj ovog Ograničenog poziva je održivo korištenje odredišta prirodne baštine (nacionalnih parkova i parkova prirode) s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj:

Specifični cilj je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji su Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:

1. Nacionalni parkovi:

 • Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera;
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica;
 • Javna ustanova Nacionalni park Risnjak;
 • Javna ustanova Nacionalni park Mljet;
 • Javna ustanova Nacionalni park Kornati;
 • Javna ustanova Nacionalni park Brijuni;
 • Javna ustanova Nacionalni park Krka;
 • Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit.

2. Parkovi prirode:

 • Javna ustanova Park prirode Biokovo;
 • Javna ustanova Park prirode Velebit;
 • Javna ustanova Park prirode Medvednica;
 • Javna ustanova Park prirode Telaščica;
 • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje;
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit;
 • Javna ustanova Park prirode Papuk;
 • Javna ustanova Park prirode Učka;
 • Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje;
 • Javna ustanova Park prirode Vransko jezero;
 • Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

Prihvatljivi partneri su:

 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • organizacije civilnog društva,
 • uredi turističke zajednice.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Priprema studijske i projektne dokumentacije;

2. Provedba projekta:

 • rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;
 • edukacija i interpretacija;
 • promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.

3. Upravljanje projektom.

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodjeljivati unutar ovog Ograničenog poziva je 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos po projektnom prijedlogu je 3.500.000,00 HRK, a najviši 85.000.000,00 HRK.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00 sati.

Više informacija o natječaju dostupne ovdje!

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@envirodual.com ili na broj telefona 099/ 60 95 000.