21.04.2017

INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga

Rok: 
30.6.2017.

INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga

Objavitelj poziva:

Europska komisija

Datum objave:

1.3.2017.

Rok za prijavu:

30.6.2017.

Predviđena visina sredstava:

145 milijuna eura

Visina sufinanciranja:

do 85%

Predmet poziva

Program identificira i širi dobru praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje.

Cilj poziva

Cilj poziva je pomoć europskim regijama pri oblikovanju i provođenju javnih politika.

Prihvatljivi prijavitelji

Zahtjeva se projektno partnerstvo najmanje tri partnera iz najmanje tri države, od toga moraju biti najmanje dva partnera iz država članica EU. Na prvom mjestu je namijenjen javnim organima i nevladinim organizacijama.

  • Nacionalni, regionalni i lokalni organi;
  • Druge organizacije, odgovorne za određivanje i provođenje regionalne politike;
  • Neprofitne organizacije.

Prioritetna područja

Prioritetna područja moraju spadati u jednu od slijedećih kategorija:

  • Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije;
  • Konkurentnost MSP;
  • Gospodarstvo s malim udjelom ugljika;
  • Okoliš i učinkovita uporaba izvora.

Prihvatljivi troškovi

Troškovi osoblja, uredski i administrativni troškovi, putni i drugi troškovi na službenom putovanju, troškovi vanjskih suradnika i usluge, oprema.  

Visina sufinanciranja

Do 85% prihvatljivih troškova.

Visina sredstava

Proračun za treći poziv iznosi 145 milijuna eura.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.