24.04.2017

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Oznake:

Rok: 
31.12.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Objavitelj poziva:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Datum objave:

9.12.2016.

Rok za prijavu:

31.12.2017.

Predviđena visina sredstava:

114.000.000,00 kuna

Visina sufinanciranja:

od 50% do 75%

Predmet poziva

Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSPova“.

Cilj poziva

Podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala ili srednja poduzeća.

Pozivom su predviđene:

  • Potpore za inovacije za MSP-ove
  • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  • Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

Prihvatljivi troškovi

Troškovi osoblja, uredski i administrativni troškovi, putni i drugi troškovi na službenom putovanju, troškovi vanjskih suradnika i usluge, oprema. 

Visina sredstava

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Visina sufinanciranja

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50%. Intenzitet potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prelaziti 75%.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.