24.04.2017

Ruralni razvoj - natječaji kroz 2017

Rok: 
Druga polovica 2017. (za većinu natječaja)

Ruralni razvoj - natječaji kroz 2017

Programom ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine, je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (oko 2.4 milijarde EUR-a.), sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Trenutno su otvorena četiri natječaja:

  • Natječaj za operaciju 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprav;      
  • Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“;
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”;
  • Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”.

Više o najavama natječaja možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.