Provedba radionice za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi

Naši stručnjaci provode 6-dnevnu radionicu „Izrada studije izvodljivosti i CBA“ za djelatnike Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast te djelatnike regionalne i lokalne samouprave. Cilj radionice je pripremiti ciljanu skupinu na samostalna priprema i ocjenjivanje investicijskih studija s analizom troškova i koristi za regionalne razvojne projekte sufinancirane EU sredstvima prema Vodiču za analizu troškova i koristi Europske komisije.

Tijekom radionice predstavljeni teoretski dio će se analizirati u praktičnoj primjeni kroz studije slučaja. Studije slučaja se temelje na šest anonimnih primjera velikih projekata koji su zatražili sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, odabranih od strane predavača na temelju sektorske i tehničke relevantnosti.