Iskustvo nam daje mogućnost da stvorimo bolje društvo, dok nas nedostatak iskustva vodi u slučajnost.

Strateško planiranje

Priprema razvojnih strategija, operativnih programa i akcijskih planova

Priprema strategija i operativnih programa se ne temelji samo na političkoj odluci, nego i na sveobuhvatnoj i multidisciplinarnoj analizi stanja te društveno-ekonomskih potreba i mogućnosti. Države ili regionalne/lokalne zajednice donose strateške odluke o svom razvoju na temelju precizne optimizacije između želja i mogućnosti (potencijala i problema) te definiraju smjer povratka javnog novca u društveno-gospodarske tijekove. U ovom procesu pružamo našim klijentima (državne institucije, regionalne i lokalne samouprave, razvojne agencije i slično) slijedeće usluge:

  • priprema strategija lokalnog razvoja,

  • organizacija i koordinacija radnih skupina i izrada stručnih osnova kao podloga za regionalne i nacionalne razvojne strategije,

  • edukacija partnera za izradu razvojnih dokumenata i uvod u načela strateškog planiranja,

  • aktivnosti vezane za šire uključivanje javnosti u proces strateškog planiranja (putem anketa, sastanaka, radionica, ...)

Priprema shema za dodjelu bespovratnih sredstava

Priprema shema za dodjelu bespovratnih sredstava često uključuje i istraživanje režima državnih potpora i obavještavanje Europske komisije. Nudimo široko poznavanje zakonodavstva EU o državnim potporama koje omogućava usklađenost predloženih shema s regulativom državnih potpora.

Vrjednovanje programa i projekata

Vrjednovanje javno financiranih programa i projekata ima za cilj utvrditi društvene troškove i koristi od inicijative kako bi opravdali takve javne inicijative i poboljšali njihovu učinkovitost i djelotvornost.

Razlikujemo tri osnovne vrste vrjednovanja prema fazi u kojoj se ono obavlja:

  • ex ante evaluacija,

  • interim evaluacija (u fazi provedbe),

  • ex-post evaluacija.