Vijesti

  • Najveća organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi CEMR, od 20. do 22. travnja 2016., organizira „Kongres gradova i regija Europe“. Na kongresu koji će se održati u Nikoziji na Cipru sastat će se predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava te stručnjaci iz cijele Europe.

  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nadležno tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016.

  • Naši stručnjaci provode 6-dnevnu radionicu „Izrada studije izvodljivosti i CBA“ za djelatnike Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast te djelatnike regionalne i lokalne samouprave. Cilj radionice je pripremiti ciljanu skupinu na samostalna priprema i ocjenjivanje investicijskih studija s analizom troškova i koristi za regionalne razvojne projekte sufinancirane EU sredstvima prema Vodiču za analizu troškova i koristi Europske komisije.

  • Tvrtka Envirodual prema ugovoru s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pruža tehničku pomoć razrade projektnih ideja za regionalne razvojne projekte „Etno-eko sela Splitsko-dalmatinske županije“ i „Panonski drvni centar kompetencija“.

    Cilj zadatka je kvalitetna priprema projektnih partnera i projektne ideje za prijavu na „Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.  

  • Tvrtka Envirodual sudjeluje u pripremi Programa i Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Koprivničko-križevačke županije.

  • Tvrtka Envirodual sudjeluje u izradi Strategije razvoja Grada Sveta Nedelja.

    Cilj pripreme Strategije razvoja Grada Sveta Nedelja je definirati smjer i jasnu dugoročnu viziju razvoja Grada za razdoblje 2013-2020., a u isto vrijeme omogućiti Gradu pridobivanje bespovratnih sredstava iz decentraliziranih i centraliziranih programa EU.