Povećanje energetske učinkovitosti na regionalnoj razini

Tvrtka Envirodual sudjeluje u pripremi Programa i Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Koprivničko-križevačke županije.

Svrha izrade Programa i Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji nekog područja je uklanjanje utvrđenih prepreka i omogućavanje samoodrživog regionalnog i lokalnog tržišta energetske učinkovitosti. Usklađivanje sa ciljevima politike Republike Hrvatske u području energetske učinkovitosti je ključna odrednica prema kojoj se Programi i Planovi i svi ostali razvojni energetski dokumenti moraju orijentirati. Navedeni strateški dokumenti utvrđuju prioritete, definiraju potrebna financijska sredstva uz izvore financiranja, provedbene mehanizme te praćenje ostvarenih dobrobiti, odnosno praćenje uspješnosti pojedinih mjera.