Vlaganje v znanje in vzajemne koristi je ključ do uspešnega in dolgoročnega sodelovanja in poslovnega ustvarjanja!

Pogajanja, komunikacija in izobraževanje

Pogajanja in komunikacija

Uspešna komunikacija z vašimi poslovnimi partnerji in drugimi deležniki predstavlja jedro uspešnega poslovanja. Pri obravnavanju osebnih in poslovnih odnosov (tudi konfliktov) je ključnega pomena, da vključite neodvisnega opazovalca in strokovnjaka, ki vam bo pomagal opredeliti ključne akterje in poiskati trajne rešitve. Pomagamo vam določiti in pozicionirati vaše glavne partnerje ter druge akterje in deležnike s katerimi sodelujete oz. želite sodelovati. S pomočjo analize deležnikov vam predlagamo uspešne pogajalske in komunikacijske strategije, ki bodo izboljšale vašo komunikacijo in poslovanje. Glede na njihovo pozicioniranje in značilnosti, vam bomo predlagali učinkovite pogajalske in komunikacijske pristope, ki bodo izboljšali vašo komunikacijo in sodelovanje. Uporaba pogajalskih tehnik daje dragocene informacije za vsakogar, ki se zaveda, da je uspešno dolgoročno sodelovanje prinaša dolgoročne pozitivne rezultate za strateško načrtovanje

Izvajanje izobraževalnih delavnic

Izobraževanje celostno zajema področja varstva okolja, trajnostnega razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo. Znotraj izobraževanj nudimo pripravo in izvedbo izobraževalnih delavnic na področju energetike, varstva okolja, potrošništva, biotske raznovrstnosti, idr. Glede na potrebe naročnika pripravimo izobraževalne vsebine namenjene predšolskim otrokom, učencem, dijakom in odraslim (tudi delavnice za lokalne skupnosti), ki jih izvajamo v zaprtih prostorih ali na prostem. Vsak izobraževalni program je individualno pripravljen za potrebe in časovne okvire posameznega naročnika.