Poslovni načrt podjetja: zlati ključ za pridobitev subvencije

Poslovni načrt podjetja in vloga za pridobitev subvencije sta neločljivo povezana. Večina razpisov za subvencije pri prijavi pogojuje predstavitev projekta, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Slednje najbolje opredelimo v poslovnem načrtu, ki predstavlja sistematično celoto. Lahko ga prilagodimo prav vsakemu projektu ter razpisu. Nekateri razpisi že samo razpisno vlogo sestavijo v obliki poslovnega načrta. Pri drugih (npr. razpisih Slovenskega podjetniškega sklada) se lahko poslovni načrt podjetja priloži poleg razpisne vloge kot priloga.

Profesionalno izdelan poslovni načrt podjetja, ki projekt na najboljši možni način poveže s kriteriji razpisa, ima navadno največjo zaslugo za pridobitev subvencije. Ocenjevalna komisija navadno nima časa preverjati ne podjetnika ne poslovne ideje. Preverjajo lahko le fizične dokaze, papirje, ki so jih dobili na mizo. To pa je poslovni načrt z različnimi prilogami, ki so lahko podatki o izdelku, pogodbe, reference, priznanja. Zgolj preko tega nas komisije ocenjujejo. Zato je – če želimo biti uspešni pri pridobitvi subvencije – še bolj pomembno, da je v poslovnem načrtu zapisano vse, kar komisija potrebuje za ocenitev naše vloge.

Vir: podjetniski-portal.si/