Do dobre ideje najlažje pridemo tako, da imamo veliko idej.

Pridobivanje sredstev in vodenje projektov

Priprava vlog in svetovanje za različne vire financiranje

Naša naloga je najti ustrezen vir financiranja za vašo idejo, projekt ali izdelek. Naš pristop je vsestranski in vključuje:

  • razvoj ideje,

  • svetovanje pri oblikovanju projektnih skupin,

  • oblikovanje primerne organizacijske strukture projektov,

  • iskanje ustreznih virov financiranja (povratna in nepovratna sredstva),

  • strokovno in administrativno podporo pri prijavi projektov na javne razpise,

  • spremljanje v fazi vodenja in po zaključku projektov.

Tehična podpora pri vodenju projekta

Našim strankam ponujamo strokovno tehnično pomoč pri izvajanju projektov. Oblika pomoči je opredeljena glede na potrebe stranke oz. poklicnih in strokovnih zahtev posameznega vira financiranja. Tehnična pomoč je upravičen strošek posameznega vira financiranja in je tako povrnjen. Tehnična pomoč vključuje:

  • polna administrativna podpora projektu,

  • strokovna podpora pri koordinaciji partnerjev,

  • strokovna podpora pri finančnemu vodenju projekta,

  • priprava revizijske sledi in arhivskih map.