Sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa vrste finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje ministrstvo oz. druge institucije, pristojne za energijo; pogoje in merila za njihovo dodelitev; upravičence do finančnih spodbud; vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2016 z začetkom veljave 13. 8. 2016.

Ključna merila za dodeljevanje spodbud so:

• količina prihranjene energije,

• količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije,

• količina zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in

• stroškovna učinkovitost.

 

Več o tem na tej povezavi.

Vir: energetika-portal.si