Izkušnje nam dajejo možnost, da ustvarimo boljšo družbo, medtem ko nas pomanjkanje izkušenj vodi v naključja.

Strateško načrtovanje

Priprava razvojnih strategij, operativnih programov in akcijskih načrtov

Država ali regionana/lokalna skupnost sprejema strateške odločitve o svojem razvoju na osnovi natančne optimizacije želja in zmožnosti (potencialov in problemov) in definira smer povrnitve javnih sredstev v družbene in gospodarske tokove. V tem obširnem procesu pomagamo našim strankam (vladnim institucijam, regionalnim in lokalnim samoupravam, razvojnim agencijam, itd.) pri:

  • razvoju strategij lokalnega razvoja,

  • organizaciji in koordinaciji projektnih skupin ter snovanju strokovne podlage za regionalne in nacionalne razvojne strategije,

  • izobraževanju partnerjev za izdelavo razvojnih/programskih dokumentov ter spoznavanju z načeli strateškega upravljanja,

  • aktivnostih povezanih z vključevanjem širše javnosti v proces strateškega načrtovanja.

Vrednotenje programov in projektov

Cilj vrednotenja javno financiranih programov in projektov je določiti družbene stroške in koristi posameznih iniciativ, z namenom utemeljitve upravičljivosti izvajanja dotične javne iniciative ter v želji po izboljšanju njihove učinkovitosti in uspešnosti.


Razlikujemo med tremi osnovnimi vrstami vrednotenja, glede na fazo v kateri poteka vrednotenje:

  • ex ante evalvacija,

  • interim evalvacija (v fazi izvedbe),

  • ex-post evalvacija.