O nas

Envirodual d.o.o. je eno vodilnih podjetij na področju trajnosti. Njegova področja dejavnosti segajo od upravljanja z energijo, varstva okolja, trajnostne mobilnosti, do ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb, kakovosti zraka in strateškega načrtovanja.

Podjetje ima dolgoletne nacionalne in mednarodne izkušnje pri pripravi trajnostnih strategij. Ponuja storitve na področju lokalnega in regionalnega upravljanja z energijo, pripravo strateških razvojnih programov in ukrepov (podnebne spremembe, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost).

Envirodual d.o.o. upravlja projekte večjih infrastrukturnih projektov, kot so obnova javnih zgradb v okviru donacije ELENA, namestitev plinovodov, sončno hlajenje in alternativni ogrevalni sistemi. Podjetje ima veliko znanja in izkušenj pri pripravi in ​​izvedbi projektov javno zasebnega partnerstva (PPP) in študij izvedljivosti na področju mobilnosti in drugih področjih.

Podjetje trenutno vodi inovacije v projektu R&D (raziskav in razvoja) SMART CITY Energy platform and the digitization of energy and air quality data (PAMETNO MESTO Energetska platforma in digitalizacija podatkov o energiji in kakovosti zraka). Cilj projekta je zmanjšanje lokalnih / regionalnih toplogrednih plinov in emisij drobnih delcev iz posameznega ogrevalnega sistema na biomaso in prometa za izboljšanje kakovosti življenjskega prostora.

Envirodual ima tudi dolgoletne izkušnje pri prepoznavanju okoljskih vidikov in vplivov na lokalni in regionalni ravni. Zato so v fazi razvoja platforme za kakovost zraka SC-EP, ki v obliki pametne aplikacije združujejo izvajanje mobilnih meritev črnega ogljika in informacijskega sistema. Aplikacija vizualno prikazuje trenutno stanje kakovosti zraka glede na emisije črnega ogljika ter opredeljuje in predlaga ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka.