O nas

Envirodual je svetovalno podjetje na področju trajnostnega energetskega in okoljskega upravljanja, strateškega načrtovanja, pridobivanja EU in drugih sredstev, vodenja projektov in izobraževanja. Smo strokovnjaki na področju pridobivanja državnih in evropskih nepovratnih ter povratnih sredstev. Podjetja imamo registrirana v Sloveniji in na Hrvaškem. Naš interdiscipinarni tim sestavljajo izkušeni strokovnjaki iz različnih področij delovanja in široka mreža zunanjih sodelavcev.

Envirodual nudi usluge javnemu sektorju (lokalna uprava, ministrstva, državne agencije, univerze, inštituti in druge javne institucije) in zasebnemu sektorju (od velikih korporacij, podjetij, kmetijskih gospodarstev do fizičnih oseb), kot tudi nevladnim organizacijam.