Certifikat ISO 9001

V želji po nadaljnjem razvoju, večji učinkovitosti in povečanju prepoznavnosti organizacije, smo v podjetju Envirodual d.o.o. vzpostavili sistem kakovosti, za kar smo s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) pridobili certifikat za vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.

Verjamemo, da bo v prihodnje sodelovanje z nami še uspešnejše in da bom z vami še naprej ustvarjali zgodbe o uspehu.

Envirodual d.o.o.