20.02.2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE

Rok: 
30. 09. 2021 do 12.00

Razpisnik:

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Datum objave:

14.05.2021

Rok za oddajo:

Do 30.09.2021 do 12. ure

Predvidena višina sredstev:

15.564.705,88 EUR

Višina sofinanciranja:

do 100 %

Predmet:

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnih mehanizmov:

 • prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter
 • krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

Namen:

Cilj javnega razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Zato morajo projekti prispevati na dveh programskih področjih (z Rezultati in Neposrednimi učinki):

 • Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost.
 • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Projekti morajo prispevati k enemu Rezultatu in enemu Neposrednemu učinku, ti so:

Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

 • Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije
 • Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

 • Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti
 • Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

 • Neposredni učinek 3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

 • Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Upravičenci:

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k:

 • povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov,
 • izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti,
 • uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in
 • izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Splošen pogoj za prijavo je, da se za upravičenega prijavitelja – nosilca projekta šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (lahko tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (ne/pridobitna dejavnost).

Višina sredstev:

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 15.564.705,88 EUR.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se projekti morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Rok za oddajo:

Javni poziv velja do 30.09.2021 do 12.00.

Več o razpisu najdete tukaj! Povzeto po Norwaygrants.si.

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com