Evropska komisija predstavila sveženj ukrepov s področja energije

Predstavljen sklop zakonodajnih predlogov „Čista energija za vse Evropejce“ zadeva energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg njih predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. S temi predlogi je Komisija utrla pot h konkurenčnejšemu, sodobnejšemu in čistejšemu energetskemu sistemu. Ministrstvo za infrastrukturo bo podrobno preučilo predloge Evropske komisije in oblikovalo stališča, ki bodo izhodišča za nadaljnja pogajanja.

Objavljeni predlogi predstavljajo začetek zakonodajnega postopka, v katerem obe zakonodajni instituciji (Svet EU in Evropski parlament) najprej oblikujeta vsaka svoji stališči, temu pa sledijo še pogajanja med institucijama. Oblikovanje stališča na Svetu EU pomeni pogajanja med vsemi državami članicami, kar je zahteven in zamuden proces, prav tako pa je priprava stališč med vsemi poslanci Evropskega parlamenta. Celoten proces bo po ocenah Slovenije trajal vsaj leto, verjetno leto in pol.

Slovenija pozdravlja revizijo zakonodaje na področju energetske učinkovitosti v luči doseganja ciljev 2030, pri čemer je potrebno poudariti, da ne sme priti do nasprotujočih si ukrepov, predvsem na področju spodbujanja rabe OVE. Glede morebitne revizije URE cilja do 2030 (iz vsaj 27 % na vsaj 30 %) velja izpostaviti, da je Slovenija že leta 2014 v pogajanjih zagovarjala 30 % cilj.

 

Vir: energetika-portal.si