24.04.2017

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017.

Rok: 
31.12.2017.

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017.g.

Objavitelj poziva:

Grad Zagreb

Datum objave:

01.03.2017.

Rok za prijavu:

31.12.2017.

Predviđena visina sredstava:

30.000.000,00 HRK

Visina sufinanciranja:

do 100 %

Predmet poziva:

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije.  

Prihvatljivi prijavitelji:

Udruge i organizacije civilnog društva.

Prihvatljivi projekti:

Koji su odobreni i/ili ugovoreni s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom, nadležnim ministarstvom ili drugim ugovornim tijelom:

1. u sklopu natječaja iz sljedećih programa do dana 31.12.2016. godine:

 • Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.;
 • Program Europa za građane;
 • Program Media 2007;
 • Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti;
 • Program za cjeloživotno učenje;
 • Program Mladi na djelu;
 • Program Kultura 2007. – 2013.;
 • Program Erasmus Mundus.

2. u sklopu natječaja iz sljedećih programa do dana 31.12. 2023. godine:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.;
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.;
 • Program Obzor;
 • Program Erasmus +;
 • Program Europa za građane;
 • Program Zdravlje za rast ( Treći višegodišnji program EU u području zdravstva);
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu;
 • Program Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva;
 • Program Potrošač;
 • Program Kreativna Europa;
 • Program Zapošljavanje i socijalne inovacije;
 • Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.;
 • Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.;
 • Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.;
 • Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.;
 • Program URBACT 2014-2020;
 • Program Interreg VC 2014-2020;
 • Program Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

3. u sklopu natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta te Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije.

Područja sufinanciranja:

 • Branitelji iz domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca ii. Svjetskog rata i civilnih invalida rata;
 • Sustav civilne zaštite;
 • Kultura;
 • Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;
 • Socijalna zaštita;
 • Zaštita zdravlja.

Visina sufinanciranja:

Grad Zagreb može dodijeliti sredstva za sufinanciranje provedbe pojedinog projekta do iznosa od 300.000,00 HRK, a najviše do 50 % ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja nositelja projekta i/ili partnera u projektu.

Iznimno, ukoliko u projektu Grad Zagreb sudjeluje kao nositelj ili jedan od partnera, koji osigurava financijska sredstva, iznos sredstava koje Grad Zagreb osigurava u projektu umanjuje se od gore navedenog  iznosa.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.