24.04.2017

Sastavljanje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima te planova zaštite i upravljanja za Natura 2000 i područja visoke prirodne vrijednosti

Oznake:

Rok: 
28.7.2017.

Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Objavitelj poziva:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Datum objave:

27.03.2017.

Rok za prijavu:

28.7.2017.

Predviđena visina sredstava:

30.000.000,00 HRK

Visina sufinanciranja:

do 100 %

Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

Općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada;
  • Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada;
  • Izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.
  • Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora: poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija.

Visina sredstava:

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EUR. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 EUR.

Rok:

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. g. do 28. srpnja 2017. g.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.