23.05.2017

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Oznake:

Rok: 
29.12.2017.

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Objavitelj poziva:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Datum objave:

3.5.2017.

Rok za prijavu:

29.12.2017.

Predviđena visina sredstava:

38.000.000,00 HRK

Visina sufinanciranja:

65-85%, 20.000,00 -1.000.000,00 HRK

Predmet poziva

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici.

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije;
  • Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti;
  • Troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
  • Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
  • Troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
  • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Visina sredstava

38.000.000,00 HRK

Visina sufinanciranja

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

  • Mikro i malo poduzeće do 85 % prihvatljivih troškova;
  • Srednje poduzeće do 65 % prihvatljivih troškova.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.