23.05.2017

Građenje reciklažnih dvorišta

Oznake:

Rok: 
31.12.2018.

Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03 Otvoreni poziv

Objavitelj poziva:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Datum objave:

29.03.2017.

Rok za prijavu:

31.12.2018.

Predviđena visina sredstava:

19.266.666 €

Visina sufinanciranja:

500.000,00 HRK - 4.500.000,00 HRK

Svrha poziva

Svrha poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Predmet poziva

Predmet poziva je građenje reciklažnih dvorišta što uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a, ne uključujući reciklažna dvorišta-mobilne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi

  • Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
  • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
  • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
  • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
  • Stručni nadzor građevinskih radova;
  • Projektantski nadzor;
  • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
  • Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom); Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati;
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Visina sredstava

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK.

Visina sufinanciranja

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK.

Više o najavi natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.