22.05.2017

Javni natječaj 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Rok: 
3.7.2017.

Javni natječaj 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Objavitelj poziva:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Datum objave:

02.06.2017.

Rok za prijavu:

03.07.2017.

Predviđena visina sredstava:

10.666.666 €

Visina sufinanciranja:

50-70%

Predmet poziva

Predmet poziva dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

Svrha poziva

Svrha poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Otvorena su 4 natječaja:

 • Sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata;
 • Sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata;
 • Sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata;
 • Sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000. standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi prijavitelji

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;

Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi troškovi

 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva;
 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti;
 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu;
 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva;
 • Kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti);
 • Restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino;
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine;
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013;
 • Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Visina sredstava

120.000.000,00 HRK

Visina sufinanciranja

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.

Rok

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.