09.06.2017

Kompetentnost i razvoj MSP

Objavitelj poziva:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Operativni program:

OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Datum objave:

Listopad 2017.

Visina sufinanciranja:

35% - 45%

Cilj natječaja

Cilj natječaja je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta.

Namjena natječaja

Namjena natječaja je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala ili srednja poduzeća (1-249 zaposlenih).

Prihvatljive aktivnosti

  • Ulaganje u materijalnu  imovinu;
  • Ulaganje u nematerijalnu imovinu;
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti;
  • Sudjelovanje na sajmovima;
  • Usavršavanje.

Visina sufinanciranja

Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike (50-249 zaposlenih)/45% za mikro i male poduzetnike (1-49 zaposlenih).

Vrijednost potpore: 300.000 - 30.000.000 HRK

Više o natječaju i natječajnu dokumentaciju za 2016. godinu možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.