09.06.2017

Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Rok: 
Rujan 2017.

Objavitelj poziva:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Operativni program:

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.

Datum objave:

rujan 2017.

Predviđena visina sredstava:

2.666.667 €

Predmet natječaja

Predmet natječaja je ulaganje i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Prihvatljivi prijavitelji

Mala i srednja poduzeća. Vlasnik ribarskog plovila.

Prihvatljive aktivnosti

  • Ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;
  • Revizije i sustavi energetske učinkovitosti;
  • Studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Visina sufinanciranja

Više informacija po objavi natječaja.

Visina sredstava

Ukupni iznos sredstava: 20.000.002,00 HRK.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.