09.06.2017

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Rok: 
27.12.2017.

Objavitelj poziva:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Datum objave:

27.10.2017.

Rok za prijavu:

27.12.2017.

Cilj natječaja

Cilj natječaja je razvoj i promicanje mladog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mlade ljude je potrebno motivirati da ostanu živjeti i raditi na selu, stvarajući sebi i svojim obiteljima nova radna mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji

Osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva).

Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 €.

Prihvatljivi troškovi

  • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu;
  • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
  • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe;
  • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
  • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Visina sufinanciranja

Intenzitet potpore iznosi 50.000 €. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine:

  • 1. isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore;
  • 2. isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete;
  • 3. isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Više o prošlim natječajima i pravilnik možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.