09.06.2017

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Oznake:

Rok: 
31.7.2017.

Objavitelj poziva:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Datum objave:

1.6.2017.

Rok za prijavu:

31. 7. 2017.

Visina sufinanciranja:

100%

Predmet poziva

Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Cilj poziva

Cilj poziva je jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta, te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prihvatljivi troškovi

  • Ulaganje u unaprjeđenje poslovanja;
  • Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje;
  • Ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga;
  • Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora;
  • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;
  • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva;
  • Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

  • Sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te  naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.
  • Usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.

Visina sufinanciranja

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100%.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Za više informacija nas možete kontaktirati na info@envirodual.com.