Vijesti

 • Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će raspisati nove natječaje za sve tri mjere iz tzv. Europske Vinske omotnice. Cilj ovog programa je razvoj hrvatskog vinarstva i viniogradarstva kroz tri mjere: Restrukturiranje i konverzija vinograda, Investicija u vinarije i marketing vina te Promidžba na tržištima trećih zemalja. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 1,5 milijuna eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% - 80% ukupno prihvatljivih troškova.

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva korisnike na dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“,putem kojeg će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

 • Najveća organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi CEMR, od 20. do 22. travnja 2016., organizira „Kongres gradova i regija Europe“. Na kongresu koji će se održati u Nikoziji na Cipru sastat će se predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava te stručnjaci iz cijele Europe.

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nadležno tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016.

 • Naši stručnjaci provode 6-dnevnu radionicu „Izrada studije izvodljivosti i CBA“ za djelatnike Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast te djelatnike regionalne i lokalne samouprave. Cilj radionice je pripremiti ciljanu skupinu na samostalna priprema i ocjenjivanje investicijskih studija s analizom troškova i koristi za regionalne razvojne projekte sufinancirane EU sredstvima prema Vodiču za analizu troškova i koristi Europske komisije.

 • Tvrtka Envirodual prema ugovoru s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pruža tehničku pomoć razrade projektnih ideja za regionalne razvojne projekte „Etno-eko sela Splitsko-dalmatinske županije“ i „Panonski drvni centar kompetencija“.

  Cilj zadatka je kvalitetna priprema projektnih partnera i projektne ideje za prijavu na „Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.  

 • Tvrtka Envirodual sudjeluje u pripremi Programa i Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Koprivničko-križevačke županije.

 • Tvrtka Envirodual sudjeluje u izradi Strategije razvoja Grada Sveta Nedelja.

  Cilj pripreme Strategije razvoja Grada Sveta Nedelja je definirati smjer i jasnu dugoročnu viziju razvoja Grada za razdoblje 2013-2020., a u isto vrijeme omogućiti Gradu pridobivanje bespovratnih sredstava iz decentraliziranih i centraliziranih programa EU.