USPEŠNO KANDIDIRANJE NA JR JOB-2018

V letošnjem letu smo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Kranj uspešno kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za leti 2018 in 2019 in tako pridobili nepovratna sredstva v skupni več kot višini 12 milijonov EUR.  

Verjamemo, da bo v prihodnje sodelovanje z našimi naročniki še uspešnejše in da bomo še naprej ustvarjali zgodbe o uspehu.

Vaš Envirodual d.o.o.