Energetska sanacija javnih stavb

V letu 2013-2014 smo uspešno realizirali več kot 20 prijav na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti.

Občine so tako z našo pomočjo prejele več kot 3,5 mio. nepovratnih EU sredstev.