Objavljene Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. Osnovni namen smernic je oblikovanje nabora ukrepov za energetsko prenovo, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost stavb kulturne dediščine, hkrati pa se ohranjajo tiste lastnosti oziroma varovane prvine, ki imajo kulturni pomen.

Cilj priprave smernic je zagotoviti tehnično podporo načrtovalcem v procesu celovite prenove od priprave izhodišč do izvedbe in omogočiti enakopravnejši položaj lastnikom stavb kulturne dediščine pri pridobivanju finančnih virov za prenovo takih stavb (npr. sredstva kohezijskega sklada).

 

Več o tem, si preberite na povezavi.

Vir: energetika-portal.si