20.02.2018

CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »MREŽE MEST« ZA LETO 2021

Oznake:

Rok: 
26. 08. 2021 do 17.00

Razpisnik:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Datum objave:

20.05.2021

Rok za oddajo:

26. 08. 2021 do 17.00

Predvidena višina sredstev:

4.200.000 EUR

Višina sofinanciranja:

 


Namen:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepa »Mreže mest« za leto 2021. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog.

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo:

-        mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže;

-        druge ravni lokalnih/regionalnih organov;

-        zveze/združenja lokalnih organov;

-        nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Projekt mora vključevati občine iz vsaj petih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih so vsaj tri države članice EU in mora trajati od 12 do 24 mesecev. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.200.000,00 EUR.

Rok za oddajo:

Upravičenci se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave do 26. 08. 2021 do 17. ure.

Več o razpisu najdete na spletni strani. Povzeto po razpisi.info

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com