20.02.2018

CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2021

Oznake:

Rok: 
26. 08. 2021 do 17.00

Razpisnik:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Datum objave:

20. 05. 2021

Rok za oddajo:

26. 08. 2021 do 17.00

Predvidena višina sredstev:

2.745.135 EUR

Višina sofinanciranja:

 

Namen:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepa »Pobratenje mest« za leto 2021. Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep.

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo:

-        mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje;

-        nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora trajati do 12 mesecev.

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.745.135,00 EUR.

Rok za oddajo:

Upravičenci se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave do 26. 08. 2021 do 17. ure.

Več o razpisu najdete na spletni strani. Povzeto po razpisi.info

Za več informacij smo vam na voljo na info@envirodual.com