STORITEV LCA in LCC

V podjetju Envirodual d.o.o., Vam ponujamo storitev "Vrednotenja vplivov na okolje proizvodov, procesov ali storitev (angl. LCA)" ter "Ovrednotenja finančnih kazalnikov v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, procesa ali storitve (angl. LCC)".